Implementarea dosarului electronic

Contextul sanitar generat de criza COVID și nevoia de transparentizare, simplificare și eficientizare a administrației publice conduc la creșterea importanței gestiunii electronice a documentelor în relația cu cetățeanul. Prin implementarea dosarului electronic unic al cetățeanului se va reduce numărul de interacțiuni fizice și se va optimiza viteza de prelucrare și mișcare a documentelor în mediul administrativ. Un document depus la un moment dat la administrația locală va fi stocat și refolosit cu acordul cetățeanului, fără a mai fi nevoie de o nouă depunere a lui.

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost depus la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 17 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 264482.


Statusul proiectului

La data de 24.05.2022, a fost emis raport de specialitate cu nr. 107212, ce poate fi consultat aici.

La data de 23.12.2021, a fost emis avizul comisiei de specialitate nr. 4, ce poate fi consultat aici.

Blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69553/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

În pregătire, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 


Descrierea proiectului

Guvernul României a aprobat Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Documentul preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020. Agenda Digitală definește rolul major pe care utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020. În acest document, eGuvernarea este definită ca fiind „utilizarea noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor informatice de către administrația publică centrală și locală în scopul eficientizării activității aparatului administrativ și a creșterii calității serviciilor publice”.

Reducerea numărului interacțiuni fizice și optimizarea timpilor de răspuns ai aparatului administrativ pot fi îmbunătățite prin implementarea dosarului electronic unic al cetățeanului. Dosarul electronic unic este un pas concret pentru implementarea conceptului de eGuvernare la nivelul administrației publice locale din Galați. Cu ajutorul lui, documentele depuse la registratură sau trimise prin e-mail sunt arhivate electronic și refolosite atunci când este posibil fără a se cere o nouă depunere. Pentru refolosirea lor se va semna și arhiva electronic un acord privind refolosirea documentelor deja depuse la registratură sau trimise prin e-mail. Se elimină astfel nevoia de deplasare pentru acte de care este nevoie în mod frecvent sau care au fost depuse sau trimise electronic la un moment anterior.

Soluția informatică poate fi una simplă, câte un folder creat pe baza CNP-ului pentru fiecare cetățean și stocarea tuturor documentelor electronice în acel folder. Pentru siguranța datelor se poate folosi o soluție informatică de backup. Soluția informatică poate fi și una complexă, care să permită chiar și posibilitatea ca cetățeanul să aibă un cont prin intermediul căruia să-și vizualizeze propriile documente arhivate electronic (sau chiar să încarce documente noi ori să le actualizeze pe cele deja existente). Acest sistem poate fi integrat cu celelalte sisteme informatice din cadrul primăriei pentru a spori viteza de mișcare a documentelor între departamente.

Implementarea dosarului electronic unic al cetățeanului vine în întâmpinarea noii legi (267/2021) care interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Documentele stocate în dosarul electronic unic al cetățeanului se vor putea mișca mult mai rapid între instituții în momentul în care este implementată această soluție informatică.

Un astfel de dosar electronic funcționează deja cu succes în tribunale în scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare.

Date fiind cele de mai sus, este oportună implementarea dosarul electronic unic al cetățeanului.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Avem nevoie și de susținerea ta!

Noi suntem pactiștii și aici găsiți proiectele noastre. Noi, ne-am propus să aducem înapoi cheful de a locui aici, la Galați. Dar nu vom face acest lucru doar noi. Avem nevoie și de dumneavoastră, de voi, pentru a reuși nu numai să implementăm proiectele noastre civice, ci și să le ducem în Consiliul Local, în Consiliul Județean și să propunem și altele. Pentru aceasta, vom avea o listă de nominalizări, la alegerile locale. Iar această listă trebuie susținută la vot. Avem nevoie de susținerea voastră. Haideți în echipă! Înscrie-te pe lista de susținători PACT pentru Galați. Alege să susții echipa PACT pentru Galați, la alegerile locale, pentru Consiliul Local și Consiliul Județean.


 


Se afișează 1 răspuns

Te rugăm să verifici căsuța de e-mail pentru instrucțiuni cu privire la activarea contului.