PROIECTUL 3 AL PACT PENTRU GALAȚI - ORAȘUL CARE DECOLEAZĂ

foto: Viata-Libera

CONECTIVITATE & MOBILITATE

 • O rețea bună de transport joacă un rol vital în comunităţile noastre, asigurând accesul la oportunităţile de angajare, sănătate şi educaţie precum şi la fructificarea oportunităţilor economice din turism şi petrecerea timpului liber.
 • Construirea Aeroportului Metropolitan Dunărea de Jos - Brăila - Galați - MAXIM 5 ANI
 • Conectarea prin autostradă la A2 și centură ocolitoare în regim de autostradă a regiunii metropolitane - MAXIM 8 ANI
 • Realizarea conexiunii rapide Galați Nord - Brăila Sud auto/cale ferată. - MAXIM 5 ANI

DEZVOLTARE METROPOLITANĂ

 • Construirea mecanismului Regiunii Metropolitane Galați – Brăila - Tulcea de către un thinktank apolitic și non-guvernamental.
 • Stabilirea cadrului de lucru al Administraţiei Publice Locale cu Comunitatea de Afaceri – Business Council

FINANȚARE DIRECTĂ

 • Publicarea rezultatelor tuturor contractelor de audit.
 • Galațiul împreună cu Brăila activează procedurile de finanțare directă cu Bruxelles-ul - Comisia Europeană pentru ca, în exercițiul financiar 2021 – 2028, finanţarea pentru proiectele din aceasta zonă să fie încadrată distinct în bugetul european.
 • Evaluarea ratingului municipal investiţional de către una dintre agenţiile internaţionale specializate.
 • Evaluarea Business Friendly City având ca scop îmbunătăţirea climatului de afaceri.

REINDUSTRIALIZARE

Autoritățile locale trebuie să inițieze o Hotărâre de Consiliu Local pentru demararea negocierilor cu managementul Combinatului din Galați pentru ca, în parteneriat cu aceștia, să dezvolte un parc pluri-industrial modern cu ajutorul fondurilor europene. Acesta se va întinde pe 600 de hectare, pe platforma combinatului și nu numai, ar include pol logistic, terminal multi-modal, centru de evenimente și expoziții și infrastructură de transport.

 • Polul logistic de pe platforma Combinatului Siderurgic Galați cu facilitățile de încărcare / descărcare containere atât pe cale ferată industrială cât și pentru autovehicule de mare tonaj facilitează clienților transferul mărfurilor pe șosea sau pe cale ferată, fără costuri suplimentare. Nu ar mai fi necesare alte investiții.
 • Parc logistic in port cu terminal de containere multimodal. Astfel, producătorii gălățeni, dar și alți producători din Romania sau din Europa, ar veni la Galați pentru a-și transporta pe apă mărfurile containerizate înspre piețele estice: piața asiatică, piața ex-sovietică. Odată instalat terminalul de containere la Galați, am putea concura cu portul Constanța sau Giurgiulesti, dar chiar și cu porturi europene mai mari.
 • Centru de evenimente si expoziții pe terenul actualului parc industrial, cu o suprafață de 60 Ha. S-ar putea găzdui anual trei mari evenimente importante, pe care le-am promova în Uniunea Europeană, la ambasadele din București, precum și prin rețeaua Camerelor de Comerț străine.

Din 40.000 de angajați, combinatul mai are 7.000 de angajați direcți, plus câte firme mai lucrează împrejurul său. În ultimii ani, la Galați s-au pierdut 60.000 locuri de muncă. Galațiul, după revoluție, era pe locul 4 în țară, din punctul de vedere industrial. Acum este un oras total dezindustrializat.

Cu ajutorul oamenilor de afaceri gălățeni, industriașilor români și investitorilor străini, am putea reuși să dezvoltăm ramuri industriale și să creăm 15 - 20.000 de noi locuri de muncă într-o perioadă de 6 - 8 ani.


SCĂDEREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

Este timpul să trecem la un sistem de impozitare proactiv, inteligent, participativ.

Consiliul Local trebuie sa acorde facilități pentru mediul economic și pentru cetățeni, cu scopul de a crește nivelul de încasare la bugetul local, pe termen lung, precum și pentru a crește calitatea vieții la Galați. Un sistem de impozitare inteligent încurajează investițiile, inițiativa privată și facilitează un nivel de trai ridicat în loc să reprezinte o corvoadă. Cetățenii știu pentru ce plătesc, unde ajung banii lor și când.

Scăderea gradului de impozitare este o investiție în clasa de mijloc.

Pentru cetățeni

 • Scutirea de taxe pentru eliberarea fișei de înmatriculare a autovehiculelor și a impozitelor pentru:
  • cei care achiziționează un autovehicul electric sau hibrid.
  • cei care achiziționează o bicicletă n aceeași zi cu achiziționarea unui autovehicul.
 • Scutirea de taxa de ecarisaj pentru
  • cei care adoptă, sterilizează, microcipează și înregistrează la veterinar un câine comunitar. atât persoane fizice cât și juridice. (dublată de amenda în cazul eliberării pe stradă)
 • Scutirea de taxa de autorizație de construcție pentru
  • tinerii cu vârsta de până la 30 de ani care construiesc o casă cu o suprafață desfasurată de maxim 160 m.p.
  • persoanele care doresc să realizeze lucrări de termoizolare cu autorizație.
 • Scutirea de impozit pe proprietate timp de 7 ani
  • persoanele care derulează lucrări de reabilitare termică sau instaleazaă sisteme de economie a energiei și obțin în urma auditului energetic încadrarea imobilului în clasa A.
 • Scutirea de impozit pe proprietate timp de 10 ani pentru persoanele care derulează lucrări de reabilitare a patrimoniului arhitectural și cultural.
 • Scutirea de impozit pe proprietate timp de 1 an
  • persoanele care realizează pe cheltuiala proprie, cadastrul imobilului proprietate privată, în cuantumul echivalent realizării acestui serviciu și numai dacă au trecut 365 zile de la operațiune, fără a fi vandut.
  • persoanele care realizează pe cheltuiala proprie, auditul energetic al imobilului proprietate privată, în cuantumul echivalent realizării acestui serviciu și numai dacă au trecut 365 zile de la operațiune, fără a fi vândut.
 • Scutirea de impozit pe proprietate timp de 1 an, pentru toate apartamentele membre ale unei asociații de proprietari care, în urma unui audit extern, ating următoarele standarde de performanță:
  • Asociația de proprietari a implementat un sistem electronic de urmărire a indecsilor, plată a întreținerii, comunicare cu membrii asociației și cu autoritățile locale precum și altor operațiuni care țin de transparența și eficiența activității acestora.
  • Asociația de proprietari îngrijește spațiile verzi alocate imobilelor administrate: gazon, gard viu, plante perene, flori, și a implementat un sistem automat de irigații pentru spațiile verzi.
  • Asociația de proprietari deține în inventar una sau mai multe utilaje pentru deszăpezire (freze de mână, ATV, etc.) pe care le utilizează pentru eliberarea aleilor și trotuarelor aferente căilor de acces.
 • Introducerea unei facilități pentru plata taxelor și impozitelor, de către persoanele vârstnice, la casieria asociațiilor de proprietari sau cu ajutorul unui serviciu mobil de încasare (factoriță / casieriță / parteneriat public privat cu o companie de curierat, poșta, etc.)

Pentru investitori

 • Cedarea în PPP sau vânzarea la licitație a tuturor terenurilor sau clădirilor neutilizate aflate în proprietatea Primăriei, sub condiția realizării de investiții și scutirea acestora de taxe și impozite locale.
 • Scutirea de taxe și impozite locale pentru toți investitorii ce realizeaza proiecte în cadrul Parcului Industrial sau Zonei Libere, pe toată durata de existență a investiției.
 • Obținerea de reduceri la taxele și impozitele locale pentru toți comercianții, distribuitorii, unitățile de desfacere (magazine alimentare, restaurante etc.) care promovează produsele obținute de unitătile de producție din industria alimentară locală.
 • Scutirea de taxe și impozite locale pentru toți investitorii, indiferent de poziționarea acestora, în următoarele domenii strategice de interes local:
  • Industria alimentară - investiții pentru noi capacităti de producție si potentialul obținerii unei cifre de afaceri de minim 1 milion de euro per an
  • Domeniul naval (construcții, servicii, transport, navlu, etc.) - investiții pentru noi capacități de producție și potential de obținere a unei cifre de afaceri de minim 1 milion Euro per an
  • IT & Comunicații - investiții pentru noi capacități de producție și potențial de obținere a unei cifre de afaceri de 1 milion Euro per an
  • Medicina - cardiologie, oncologie, neo-natologie - investiții pentru o capacitate de minim 100 paturi.
 • Scutirea de orice taxă aferentă autorizației de construcție pentru domeniile de mai sus.
 • Scutirea de taxe și impozite locale a proprietarilor de spații de birouri, cu condiția ca noul ocupant al clădirii să reprezinte o persoană juridică ce relochează din alte zone naționale sau internaționale departamente cu minim 100 de angajați (servicii, call justify, IT, webdesign, etc.), pe toată durata de desfășurare a contractelor de închiriere.

Pentru oamenii de afaceri gălățeni

Cei care deja dețin de mai mulți ani o afacere trebuie sustinuți prin următoarele măsuri:

 • Scutire la impozitele locale pentru toate companiile locale ce aplică și implementează finanțări europene.
 • Facilități la taxele și impozitele locale pentru companiile care semnează parteneriate strategice și investesc în unitățile de învățământ tehnologic: Liceul de Marină, Metalurgic, Alimentar, Energetic, CFR, Auto, Economic, etc.
 • Acordarea de stimulente financiare pentru relocarea unităților de producție din interiorul orașului, în cadrul Parcului Industrial și zonelor industriale peri-urbane.

Pentru afaceri mici și mijlocii

 • Înființarea în cadrul Primariei a unui serviciu pentru obținerea de finanțări europene și guvernamentale, pentru micii întreprinzători, în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători și Patronatul IMM. Parteneriat Public Privat cu companiile de consultanță în scrierea de proiecte de finantare.
 • Subvenționarea de locuri în cadrul grădinițelor particulare, pentru copii din familii dezavantajate.
 • Acordarea de stimulente financiare pentru eficientizarea energetică și modernizarea vitrinelor de la parter de bloc, ale micilor comercianți și obținerea unei sistematizări a comerțului de proximitate.
 • Sistematizarea comerțului stradal.
 • Revigorarea comerțului de proximitate prin acordarea de facilități financiare.
 • Concesionarea către micii comercianți a unui serviciu social pentru livrarea la domiciliu de produse pentru persoane cu dizabilități sau netransportabile.
 • Concesionarea către unități locale de alimentație publică a unui serviciu de catering pentru școli și licee.

ANTREPRENORIAT ȘI INTERNAȚIONALIZARE

Construim cel mai mare incubator de afaceri din România Aici s-ar înființa 500 de noi firme pe an și s-ar crea 1500 de noi locuri de muncă anual.

Cel mai bun program social e o slujbă sau o afacere. Nu avem cum să facilităm crearea de noi locuri de muncă fără să facilităm crearea de noi firme.

Primăria trebuie să renunțe la modul comunist de funcționare și sa înființeze un birou local de reprezentare economică a intereselor locale în străinătate. Acesta ar funcționa cu un buget nu mai mare de 300.000 de euro pe an și ar avea rolul de prezentare a oportunităților locale către ambasadele străine, ambasadele României în străinătate, rețelele de afaceri, patronatele și camerele de comerț din toată lumea și de organizare a delegațiilor gălățene de afaceri la misiuni economice, târguri de investiții, conferințe de dezvoltare economică din Europa, Asia și Statele Unite ale Americii.

Navigația pe Dunăre nu le e de prea mare folos diferitelor state din Bavaria, Austria și Ungaria, față de cum ar fi dacă oricare dintre ele ar poseda în întregime cursul fluviului, până la vărsarea în Marea Neagră. Adam Smith, Avuția Națiunilor.

Primul și cel mai important lucru pe care ar trebui să îl realizeze Primăria ar fi să promoveze expertiza disponibilă la Galați în toate colțurile lumii. Altfel spus, să facă o muncă de ambasadoriat. Ar fi trebuit ca în toți acești ani să existe un buletin gălățean de investiții în cadrul căruia investitorilor de peste mări și țări să li se prezinte oportunitățile de afaceri ce se găsesc la Galați. De asemenea, să fie promovate companiile locale ce dețin experiență în anumite domenii și care ar putea deveni ușor parteneri ai potențialului investitor. Ar fi trebuit să conțină prezentarea infrastructurii disponibile pentru investiții ... cvasi-inexistentă, minimă, subdezvoltată, dar ar fi trebuit prezentată ca un început. Ar fi trebuit prezentate toate proiectele în curs, demarate sau planificate și ar fi trebuit ca acest buletin să fie realizat tocmai consultând Camera de Comerț, patronatele, sindicatele, universitățile menționate mai sus, ONG-urile și presa locală.
 AAA-0033-
Dacă acesta ar fi fost realizat lunar sau bilunar și transmis către ambasadele, reprezentanțele economice și consulatele României de peste hotare, ambasadele străine la București, Camerele de Comerț străine și publicațiile internaționale în domeniul economic, impactul s-ar fi văzut după mai puțin de doi ani.
Cea de-a doua măsură pe care autoritățile locale ar trebui să o ia numaidecât în considerare este prezența cu un stand la toate marile târguri de investiții din Europa, America, Asia, dar și din Emiratele Arabe Unite sau din alte zone punctuale. Prezența unui stand al oportunităților de afaceri de la Galați, în cadrul căruia să fie prezentați indicatorii economici principali ai zonei, activitatea agenților economici locali, universitățile, liceele cu profil profesional, ar face, într-adevăr, cunoscut acest colț de lume, parcă uitat de toți, inclusiv de noi.
Al doilea tip de astfel de „vânzări” este reprezentat de misiunile economice derulate la nivel de Guvern sau Camere de Comerț. Nu știu ca cineva dintre persoanele ce dețin funcții publice în Galați să își fi manifestat interesul să se afle pe lista de însoțitori ai Președintelui României, Primului Ministru sau altor Miniștri (de Externe, Economie, etc.), deși sunt convins că nimeni nu ar fi fost refuzat dacă ar fi solicitat să fie prezent la întâlniri interguvernamentale. Cu siguranță, în alte țări,  se practică acest lucru.
 
Iar cea de-a treia metodă de vânzări este networking-ul. A auzit cineva din Primăria Galați de forumul economic de la Davos? Dar de MIT Sloan Investing Conference din Massachusetts? Dar de CFS Institute Conferences de prin Tokyo? Dar de Asian Investment Summit? Atenție, pentru participare este necesară cunoașterea fluentă a limbii engleze. Deci?
 
Nu răspundeți la întrebări știm deja răspunsul.
 
Nu în ultimul rând, un site web care să conțină toate cele de mai sus și încă ceva în plus ar închide cercul acestui demers care, deși încă nu a început, nu ar trebui să se termine niciodată. Dacă doriți exemple, nu ezitați să accesați www.investinmacedonia.com sau chiar www.investiniasi.ro.

O ECONOMIE A CUNOAȘTERII

Administrația publica ar trebui să susțină în Consiliul Local o hotărâre cu privire la un nou campus tehnologic. Acest campus trebuie să se realizeze în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos și Universitatea Danubius dar și în parteneriat cu alte universități tehnice din Europa sau America.

Acesta ar reprezenta o prelungire a actualului Parc de Soft care a demarat promițător dar, din păcate, în ultimii ani, a fost uitat. Campusul tehnologic ar oferi facilități în domenii creative precum programare, proiectare, nave, design, precum și cercetare în parteneriat cu universitățile gălățene în industria alimentară, robotică și automatică, electronică, producția de drone, imprimare 3D dar și în domeniul farmaceutic și medical. În cadrul campusului tehnologic s-ar construi strategii și pentru dezvoltarea antreprenoriatului local. Acesta ar oferi servicii și pentru companii multinaționale pe minim 100.000 de metri pătrați fiind finanțat din fonduri europene și ar reprezenta o sursă de venit, nu de cost, la bugetul local.

Cele mai valoroase resurse pe care le deține Galațiul sunt „Brăila”, oamenii, Dunărea și o conexiune la internet.

Celelalte domenii (IT, naval, științe exacte, chimie alimentară, etc,) dețin potențialul de a crea la rândul lor peste 10.000 de locuri de muncă cu calificare superioară. În prezent la Galați își derulează activitatea în jur de 5.000 de angajați cu studii superioare în aceste domenii. Cifra s-ar putea tripla dacă ne-am angrena în construirea unui campus de tehnologie.
Internaționalizarea economiei
 • Investiție: 80-100 milioane de euro;
 • Sursa: fonduri europene;
 • Durata implementare: 4-6 ani;
 • Sarcina pe bugetul local: 1% (1-3 milioane de euro), autosustenabil după primii 2 ani.
Campusul tehnologic ar oferi sedii la prețuri preferențiale sau chiar gratuit, în funcție de numărul de angajați, unor companii internaționale sau multinaționale. Veniturile obținute în urma exploatării acestuia s-ar constitui în venituri la bugetul local și ar fi reinvestite în comunitate.
 
Localizarea acestui campus ar putea fi Cartierul Dimitrie Cantemir, și astfel ar fi și un catalizator al dezvoltării unui cartier de tineri, în acea zonă.
 
Pentru o listă cu majoritatea campusurilor tehnologice din lume, inclusiv cele din Europa, puteți accesa acest link.

Opinia ta e foarte importantă. Scrie și tu un răspuns.

Cum ai caracteriza această idee?
Te rugăm să verifici căsuța de e-mail pentru instrucțiuni cu privire la activarea contului.