November 02, 2020
Persoană de contact: Gregor Alexandru Teodorescu
13456

Comunicat de presa

Regăsiți anexat Comunicatul de Presă al PACT pentru Galați, cu privire la ședința de Consiliu Local din data de 02.11.2020


PRIMA HOTĂRÂRE IMPORTANTĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI, ADOPTATĂ ABUZIV


Azi a avut loc ședința de constituire a comisiilor de specialitate precum și alegerea viceprimarilor. Vă transmitem o veste pozitivă și una negativă. Dar mai întâi, să clarificăm contextul.

Consiliul Local al Municipiului Galați funcționează cu 5 comisii:

  • Comisia 1 - Comisia buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați
  • Comisia 2 - Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător
  • Comisia 3 - Comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare
  • Comisia 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement
  • Comisia 5 - Comisia juridică, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice

Teoretic, toate aceste comisii ar fi trebuit votate, inclusiv componența lor, în funcție de opțiunile fiecărui consilier, pregătirea profesională dar și alte criterii. În realitate, în cadrul procedurii de stabilire a membrilor fiecărei comisii, partidele s-au înțeles încă de la început iar la final, a avut loc un simulacru de vot, în bloc, cu toate persoanele deja stabilite și o singură hotărâre de consiliu local, fără nici un fel de competiție reală în interiorul comisiei. 7 candidați acolo unde au fost 7 locuri disponibile. 5 candidați acolo unde au fost 5 locuri disponibile. 3 candidați acolo unde au fost 3 locuri disponibile.

Intenția PACT pentru Galați a fost de a promova cei doi Consilieri Locali în comisia 4, colegul nostru Doru Valentin CĂSTĂIAN precum și comisia 1, colega noastră Anamaria Daniela MIHAI. Am ales aceste comisii datorită faptului că ele, împreună, cuprind peste 60% din activitatea Consiliului Local iar prin activitatea lor formulează avize pentru peste 90% din hotărârile de Consiliu Local legate de dezvoltare, investiții, educație, sănătate, cultură și alte domenii strâns legate de Programul Politic al PACT pentru Galați. Ne dorim, în continuare, acest lucru pentru a reprezenta cât mai bine interesele cetățenilor care ne-au votat și nu numai.


Primul obstacol a fost faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local nu ne-a permis să facem nominalizările, din cauza unor interpretări obtuze ale legii, interpretări care nu permit nominalizarea membrilor comisiilor decât pentru persoanele care fac parte dintr-un grup de minim 3 consilieri locali.

Deși în majoritatea orașelor din România, nominalizările se fac în mod transparent, de către fiecare consilier local, în timpul ședinței, iar la final votul decide, am avut surpriza că PSD, PNL și USR au fost „întrebați” care sunt preferințele acestora, de către Secretarul General al Municipiului Galați, în timp ce PACT pentru Galați a fost pus în postura de a obține „ce a mai rămas”.

Am fost inițial mâhniți de faptul că, deși profilul profesional al colegului nostru Doru CĂSTĂIAN îl recomanda în mod clar pentru Comisia 4, nici unul dintre partidele de opoziție nu a fost, la început, dispus să aplice criteriul meritocrației și să susțină candidatura domnului CĂSTĂIAN pentru această comisie.

Apoi am apreciat gestul elegant și firesc al Partidului Național Liberal, care a dat dovadă de maturitate politică și bună-credință și a propus-o pe Doamna Marta Iozefina BENCZE pentru Comisia Juridică, lăsând astfel locul liber pentru domnul CĂSTĂIAN la comisia solicitată.

Apreciem și suntem recunoscători pentru aceasta,în primul rând Doamnei Consilier Marta Iozefina BENCZE, dar și întregii echipe din Consiliul Local a PNL și conducerii Partidului Național Liberal, care a oferit acest loc.

Datorită demersului Partidului Național Liberal, Domnul Profesor Doru CĂSTĂIAN va fi membru al comisiei de Cultură a Consiliului Local.

Și cam aici se opresc veștile bune.


În privința colegei noastre, Doamna Anamaria Daniela MIHAI, vă comunicăm că a fost confirmată pozitiv la ultimul test COVID efectuat, motiv pentru care nu a putut participa la ședința de Consiliul Local.

Mai mult, în ciuda faptului că Domnul Consilier Doru CĂSTĂIAN a solicitat, la începutul ședinței, depunerea unui amendament la proiectul de hotărâre ce stabilește componența comisiilor, pentru nominalizarea doamnei Anamaria MIHAI la Comisia 1, pentru prima dată în acest mandat, președintele de ședință a supus la vot aplicarea legii.

Cu alte cuvinte, a supus la vot dacă Domnul Consilier Doru CĂSTĂIAN are dreptul să depună un amendament.

Codul Administrativ specifică la Art. 138 Desfășurarea ședințelor consiliului local. alin. (12) „Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.”

Contrar prevederilor legale, președintele de ședință, consilierul local Sorin Enache, membru PSD, a supus la vot dreptul domnului consilier local PACT pentru Galați Doru CĂSTĂIAN de a depune amendament, lucru care constituie, în mod evident, un abuz.

Astfel, cu 15 voturi împotrivă, unul pentru și 10 abțineri, Consiliul Local Galați a votat încălcarea Art. 138 din Codul Administrativ, nepermițându-i domnului CĂSTĂIAN să-și exercite dreptul la amendarea Hotărârilor de Consiliu Local.

De asemenea, a fost încălcat Art. 211 Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative. „Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.”

În același timp, Codul Administrativ specifică în mod clar la Art. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local, alin (6): „Consiliul Local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.” Cu această ocazie a fost încălcat și acest articol.


Vom utiliza, în continuare, toate instrumentele legale pentru a îndrepta modul defectuos și ilegal în care a fost adoptată prima hotărâre de Consiliu Local a acestui mandat.

Ulterior, am fost surprinși și de inițiativa USR, care a propus un viceprimar, fapt care, în cazul în care propunerea ar fi fost votată, ar fi dus USR la putere, în coaliție cu PSD.

Pentru mai multe detalii cu privire la derularea ședinței, comunicarea oficială cu Secretarul General al Municipiului Galați sau alte chestiuni juridice, ne puteți contacta direct, la numărul de telefon 0754.473.467 și la sediul PACT pentru Galați.

PACT pentru Galați este platforma de implicare civică și politică a gălățenilor, pentru recâștigarea mobilității urbane, regăsirea ethosului local și reconectarea orașului nostru la Dunăre.

Împreună aducem înapoi cheful de a locui aici.

[email protected] 

0754.473.467

www.pactpentrugalati.ro

www.facebook.com/pactpentrugalati

Gregor TEODORESCU

PACT pentru Galați

Președinte


Se afișează 1 răspuns

Te rugăm să verifici căsuța de e-mail pentru instrucțiuni cu privire la activarea contului.