VALORILE PACT PENTRU GALAȚI

Împlinirea potențialului uman prin cunoaștere

Împlinirea potențialului uman reprezintă succesul nostru ca societate și indivizi. Educația este principalul instrument pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale. Cunoașterea este prima pârghie politică a unei societăți libere, informate și prospere.


Libertate prin domnia legii

Libertatea este o condiție sine-qua-non pentru împlinirea potențialului uman. Doar prin lege ne asigurăm că libertatea unora nu o lezează pe a celorlalți. Oamenii sunt vremelnic în funcție. De aceea, trebuie să guvernăm cât mai mult prin legi, sisteme și proceduri de lucru eficiente, întărind viziunile politice noi și creative și eliminând arbitrariul.


Prosperitate prin europenism

Proprietatea privată este fundamentul libertății și premisa esențială a prosperității. Proprietatea eliberează omul de necesitate și deschide calea împlinirii. Valorile culturale europene ale toleranței, diversității și incluziunii au asigurat pacea în Europa. Istoria ne arată că Galațiul a avut o perioadă de maximă înflorire și creștere economică având ca fundament aceste valori.


Democrație prin știință și tehnologie

Democrația este autoguvernarea cetățenilor prin reprezentanți. Democrația nu este dictatura majorității ci împlinirea voinței majorității cu respectarea drepturilor minorității. Guvernarea și administrația trebuie să fie deschise transparente, responsabile și accesibile tuturor. Am ajuns la un nivelul la care știința aduce soluții pentru provocările din fața noastră. Tehnologia asigură acum cetățenilor toate instrumentele necesare autoguvernării. Astfel, cetățenii sunt conectați permanent cu reprezentanții lor și, de aceea, pot și trebuie să participe la deciziile care vizează comunitățile în care trăiesc.